Home Historie VPM Benešov

Historie VPM Benešov

Naše sdružení nezávislých kandidátů vzniklo v roce 2006 pod názvem Volba pro město, od počátku jsme kandidovali do městského zastupitelstva pod hlavičkou liberální politické strany stejného názvu se sídlem v Hradci Králové.

První kandidátku jsme sestavili pro komunální volby 2006 a dosáhli jsme velkého úspěchu – ve 27členném zastupitelstvu jsme získali 9 mandátů. Ovšem v důsledku povolební dohody mezi ODS a ČSSD jsme pro toto volební období zůstali v opozici. V tomto období se nám podařilo společně s dalšími zastupiteli zabránit snaze vedení města o výstavbu obřího obchodního centra v areálu bývalých Pražských kasáren, stejně jako několikapodlažního obytného domu na pozemku mezi ulicemi Na Chmelnici, Hráského, Ulrichova a Čapkova. Smysluplné projekty jsme samozřejmě podporovali.

Ve volbách 2010 jsme získali dokonce ještě o 1 mandát více a společně s ODS a TOP09 vytvořili koalici a zaujali rozhodující pozice na radnici. Starostou se stal náš Ing. Jaroslav Hlavnička, místostarostou rovněž náš člen Tomáš Podhola, dalším místostarostou pak Ing. Roman Tichovský z ODS. Úspěchy tohoto období: výstavba nového přivaděče pitné vody Javorník – Benešov, revitalizace části biocentra Šiberna (odbahnění Konopišťského rybníka) – obojí s velkou dotací EU, kontejnerová přístavba MŠ Dukelská, zahájení provozu ekovláčku, vybudování dvoupodlažních parkovišť Bezručova, modernizace čistírny odpadních vod, postupná modernizace bytových domů (zateplení, výměna oken, nové výtahy), zateplení a nová okna ZŠ Dukelská, rekonstrukce bazénu Dukelská a další. Naopak nepodařilo se nám získat dostatečnou podporu pro privatizaci bytového fondu města – tedy prodej bytů nájemcům.

Po komunálních volbách 2014, v nichž jsme získali 7 míst v zastupitelstvu města, jsme se stali součástí další koalice, tentokrát s ODS, STAN – Spolu pro Benešov a TOP09, která měla v zastupitelstvu křehkou většinu 14 mandátů. Starostou byl opět zvolen Ing. Jaroslav Hlavnička, místostarostou náš člen Mgr. Zdeněk Zahradníček, dalším místostarostou pak opět Ing. Roman Tichovský. Od počátku se nejslabším článkem této koalice jevila TOP09. Tento stav trval něco přes rok, opozici (zejména ČSSD a ANO) se podařilo na svou stranu přetáhnout 2 zastupitele TOP09 a 4. ledna 2016 bylo vedení města i městská rada odvoláno a zvoleno nové vedení města a rada. Koalici od tohoto data tvoří ANO, ČSSD, TOP09 s podporou KSČM, my jsme přešli do opozice. Nicméně za dobu našeho působení ve vedení města se podařilo dokončit sportovní areál v Úročnici, zahájit přípravné práce pro výstavbu dopravního terminálu i pro rekonstrukci MŠ Spořilov (obojí z dotace EU), pro vybudování azylového domu pro potřebné občany a další projekty.

Komunální volby v roce 2018 pro nás skončily zatím největším úspěchem. Získali jsme neuvěřitelných 11 míst ve 23členném městském zastupitelstvu a spolu s ODS, STAN a Piráty jsme vytvořili bezpečnou 18člennou koalici. Vedení radnice pracovalo po celé volební období ve stejném složení jako po volbách 2014. Podařilo se otevřít dopravní terminál a parkovací dům, obojí s velkou dotací, dokončit revitalizaci Tyršovy ulice, ZŠ a PŠ se přesunula z nevyhovujících prostor v Katušce do nového objektu v ulici Hodějovského (nutno ovšem říci, že tuto akci zajistilo z 90% předchozí vedení), byly vytvořeny strategické materiály města, mezi nimi Generel dopravy a Projekt dostupného bydlení. Zcela změněn byl provoz městské hromadné dopravy s podstatně větší obslužností okrajových částí i osad a s důrazem na dopravu dětí do škol. Covidová pandemie v letech 2020 a 2021 výrazně zpomalila řadu činností včetně investic, nicméně zejména projektové práce pokračovaly – hotel Pošta, družina a sportovní hala ZŠ Dukelská, revitalizace ulice Jiráskovy. Bohužel se nepodařilo zrealizovat dvě významné akce – nástavbu ZŠ Na Karlově a výstavbu skateparku v ulici U Náhonu.