Home Program

Program

„VOLBA PRO BENEŠOV“ (sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů) jde do komunálních voleb 2022

Před voliče znovu předstupujeme s kandidátkou tradičně složenou z benešovských občanů, kteří jsou připraveni pracovat pro zkvalitnění života ve městě, a také s volebním programem, k jehož společnému naplňování Vás také zveme.

VAŠE VOLBA = VOLBA PRO BENEŠOV

– rekonstrukce ulic Žižkova, Husova

– revitalizace Husova náměstí

– dokončení ulice Jiráskova

– realizace jednosměrného dopravního řešení Na Vrškách

– parkovací zóny

 

– nadále sestavovat rozpočty jako vyrovnané včetně vytvoření přiměřených zdrojů pro investice

– nezadlužovat město

– dbát na efektivní využívání prostředků poskytovaných městským s.r.o.

– nástavba ZŠ Karlov

– Táborská kasárna (příprava projektu zš – hlavní budova)

– družina pro ZŠ Dukelská (projektová dokumentace a realizace)

-územní studie Jiráskova (úpravy ZŠ Jiráskova, ŠJ Jiráskova, ŠD Jiráskova, zahrada piaristické koleje, dopravní řešení)

– rozšíření kamerového systému (příkladmo sběrová hnízda, parkovací dům, etc.)

– zvýšení počtu městských strážníků, zvýšení dohledu (fyzická přítomnost) na bezpečnost města v nočních hodinách především v problémových lokalitách

– bezpečnost v parcích

– sportovní hala za sokolovnou (řešení celého území za sokolovnou, včetně budovy družiny, kuželníku a dopravy v klidu – parking)

– podpora místních sportovních oddílů vhodnou grantovou a dotační politikou

– podpora výkonnostního sportu u mládeže (podpora tréninkového procesu)

– podpora kulturních a divadelních spolků a souborů

– projekt multikulturního centra, etapizace, realizace (hotel Pošta)

– projekt spolkového domu – piaristická kolej

– úprava rajské zahrady piaristické koleje

– přemístění Muzea Podblanicka do parteru piaristické koleje a úprava dvora

– úprava prostor po Muzeu Podblanicka pro potřeby MUD

– v závěru roku 2022 vzpomínka na 800letou historii města

– 100 let založení kina v Benešově

– pokračovat v modernizaci bytového fondu v majetku města

– byty v majetku města pronajímat za přiměřené nájemné, které umožní modernizaci bytového fondu a zároveň bude sociálně přijatelné

– dostupné bydlení

– podpora bytové výstavby v rozvojových lokalitách města

– nová výsadba a profesionální údržba zeleně pod vedením městského zahradníka

– výstavba objektu pro třídění odpadu ve vhodné lokalitě

– samoobslužný přístup na sběrný dvůr – karta občana města Benešov

– revitalizace zaústění komunikace u zimního stadionu

– komunikace podél východní části parcel ulice Ulrichova včetně parkoviště Vlašimská

– parkoviště u vodárny

– realizace in-line dráhy v areálu lesoparku – 1. etapa

– zefektivnění provozu

– Technické služby Benešov s.r.o.- zkvalitnění úklidu kolem kontejnerů na směsný i tříděný odpad po realizovaném svozu obsluhou vozů

– Technické služby Benešov s.r.o. – zkvalitnění udržování parků, veřejné zeleně i chodníků, posečení trávy včetně jejího úklidu

– návrh a realizace projektu karta občana města Benešov s ním spojené výhody pro rezidenty (levnější parkování, zvýhodněný vstup na sportoviště MSZ, zvýhodněné vstupy na akce KIC, MUD, zvýhodněné veřejná doprava)

– fotovoltaika na městských budovách a objektech městských s.r.o.

– poradenská služba pro občany se zaměřením na seniory

– příprava nového územního plánu města se zachováním rozvojových ploch dle změny č. 2 z roku 2022