Home Aktuality Novinky BENEŠOVSKÝ SVÁTEK LITERATURY POSEDMÉ!

BENEŠOVSKÝ SVÁTEK LITERATURY POSEDMÉ!

Jarní měsíc březen přináší do našich duší nejen více slunce a radosti, ale do našeho města též další, již sedmý, ročník oblíbeného a kulturní veřejností oceňovaného Benešovského literárního festivalu.

Slavnostní zahájení nového ročníku proběhlo důstojně 3. března v Šímově síni Muzea umění a designu. Za organizátory a účinkující přivítal návštěvníky večera jeden z duchovních otců festivalu, profesor gymnázia Pavel Hoza, dramaturgii nového ročníku přiblížil herec a spoluzakladatel festivalu František Kreuzmann.

Úvodní pořad s názvem „Sluneční hodiny“ připomněl životní osudy a odkaz básníka, novináře a překladatele z francouzštiny Karla Tomana. Patřil ke generaci anarchistických buřičů, soustředěné kolem spisovatele S. K. Neumanna, s níž na přelomu 19. a 20. století vstupoval do literatury. Vedl bohémský život, hodně cestoval po Evropě a střídal různá zaměstnání. Později se s anarchismem rozchází, dospívá k názoru, že revolta je neplodná, a od vypjatého individualismu směřuje k objektivnímu postoji k životu a hodnotám domova. Ve své lyrické, milostné i meditativní poesii zpěvnou a zhuštěnou formou vyjádřil osud člověka s jeho dramaty a konflikty, usilujícího o hledání nového vztahu k životu a sounáležitost s národem a lidem.

Na úvod přiblížil návštěvníkům večera slovem poučeným a obsažným básník a esejista Vladimír Janovic osobnost autora, životní osudy a charakter jeho básnického díla.

Ukázky z Tomanovy poesie zazněly ve výrazově bohatém a citlivém přednesu herce a dabéra Jiřího Schwarze. Vyslechli jsme výběr básní ze sbírky Sluneční hodiny, podle níž byl tento pořad nazvaný, a ukázky z další Tomanovy poesie, kromě jiného všechny básně ze sbírky Měsíce. V ní se někdejší bohém a tulák přimyká k rodné zemi, kterou prostupuje obraz přírodního ročního rytmu.

Tomanovy svébytné verše jsou soustředěné na silný prožitek, vydávají svědectví krásy a pravdy, jsou plné barev a zvuků.

Mluvené slovo se spojovalo s lahodným zvukem violy členky orchestru Národního divadla Věry Sadílkové, která zaujala precizní technikou a vysokou tónovou kulturou, v nesmírně působivý celek.

Další čtyři pořady literárního festivalu, které oživí do 13. dubna kulturní nabídku v našem městě, přinesou besedu s významným básníkem Petrem Hruškou, seznámíme se s úspěšným románem Margaret Cravenové Slyšel jsem sovu zavolat své jméno, zavítáme také do pohádkového světa českých spisovatelů a festival zakončíme v uvolněné atmosféře dávné Paříže s bohémskou čtvrtí Montmartre, centrem zábavy, sídlem mnoha umělců, nočních barů a kabaretů. V pořadech se představí již známé tváře z předchozích ročníků, ale též umělci, kteří na benešovském literárním festivalu vystoupí poprvé (herci Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Jan Zadražil).

Srdečné poděkování za úsilí a obětavost patří organizátorům festivalu, všem protagonistům tohoto večera a Městu Benešov, bez jehož přispění a podpory by se tento svátek literatury a mluveného slova nemohl v takovém rozsahu uskutečnit.           

                                                                                                                                             Josef Kučera


Mohlo by Vás zajímat