Home Aktuality Novinky Benešovští notáři nejsou pro vedení Benešova dost dobří?

Benešovští notáři nejsou pro vedení Benešova dost dobří?

V letošním roce došlo k jedné zajímavé situaci.

Rada města  při výkonu působnosti valné hromady obou dvou s.r.o. (tedy MěSZ a KIC) provedla navýšení  základního kapitálu ve výši vloženého oceněného majetku vlastněného do té doby městem. Toto si nechala odsouhlasit v zastupitelstvu  města a svojí většinou si to také odsouhlasila.

Co je na tom zajímavé? Zápis vkladu provedl Mgr. Michael Rousek, notář z Tábora. Proč zrovna tento notář, který je shodou okolností synem benešovského zastupitele?  Proč vedení města přikleplo tuto zakázku tomuto notáři?

Kolik to stálo? Na červnovém zastupitelstvu bylo odhlasováno navýšení rozpočtu u této položky 300 tis. Kč. Viz položka z podkladům zastupitelům.

95 +300 Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku Notářské zápisy, změny zakladatelského jednání s.r.o.

 

Otázka tedy zní: To nejsou benešovští notáři dost dobří , aby tuto lukrativní zakázku obdrželi?

Odpovězte si prosím sami.

 

Příloha: Výběr z notářských zápisů:

 

Notářský zápis

sepsaný mnou Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře (dále jen notář), dne 25.4.2018 (dvacátého pátého dubna roku dva tisíce osmnáct) v budově Městského úřadu Benešov, na adrese Benešov, Masarykovo náměstí 100, PSČ 25601, o právním jednání, které dnes přede mnou činí: ——————————–

  1. Ing. Jiří Adam,
  2. Ing. Petr Hostek, MBA,
  3. Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová,
  4. Eva Puppová,
  5. Ing. Jaroslav Klusoň,
  6. Blanka Raudová,
  7. Ing. Jiří Švadlena,

 

Nato jediný společník v působnosti valné hromady učinil toto rozhodnutí:—————–

 

 

U Městských sportovních zařízení s.r.o.

A/ Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) o částku 256.917.000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest milionů devět set sedmnáct tisíc korun českých) na novou výši 256.947.000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest milionů devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých), a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu stávajícího jediného společníka společnosti, kterým je město Benešov se sídlem Benešov, Masarykovo náměstí 100, PSČ 25601, IČ 00231401. —————————————-

U Kulturního a informačního centra s.r.o.

A/ Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) o částku 94.204.700 Kč (slovy: devadesát čtyři milionů dvě stě čtyři tisíc sedm set korun českých) na novou výši 94.234.700 Kč (slovy: devadesát čtyři milionů dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set korun českých), a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu stávajícího jediného společníka společnosti, kterým je město Benešov se sídlem Benešov, Masarykovo náměstí 100, PSČ 25601, IČ 00231401.


Mohlo by Vás zajímat