Home Aktuality Novinky Finance města Benešov od posledních komunálních voleb

Finance města Benešov od posledních komunálních voleb

Jak se vyvíjely finance města Benešov za poslední čtyřleté období?

Rozpočet města je základ – fundament, který ovlivňuje veškeré činnosti města. Proto je důležité, aby rozpočty jednotlivých let byly vyvážené, zajistily stabilní fungování provozu města, ale i zabezpečily dostatek peněz pro rozvoj. Proto jsme se snažili uplynulé čtyři roky vycházet z reálných potřeb a možností města. Protože pokud na nějakou oblast dáte více peněz, než jsou vaše reálné možnosti, tak se vám finanční prostředky v budoucnosti  nedostávají a „ženete“ město do dluhové pasti.

A nyní k vývoji financí za poslední roky.

Veškeré rozpočty hodnocených let byly nastaveny a schváleny jako vyrovnané se zabudováním finančních přebytků minulých let.

Jak zhodnotit vývoj a čerpání rozpočtu­

  • Příjmy a výdaje se v zásadě rovnají. Tedy vše, co jsme „vydělali“, jsme i dali do spotřeby. Neakumulovali jsme finance, ale uspokojovali reálné potřeby obce.
  • Provedli jsme rozpočet města „kovidovou“ krizí beze ztrát.
  • Cca 35% příjmů města šlo do investic. To je nadprůměrné číslo, které historie města nepamatuje. Každá třetí koruna z příjmů šla do investic (parkovací dům, autobusové nádraží, tribuna atletického stadionu s běžeckým tunelem, dokončení Tyršovy ulice atd.)
  • Očekávaný zůstatek k 31. 12 .2022 umožní plynule pokračovat v investičních akcích jako např. Parkovací domy Na Bezděkově, nástavba ZŠ Karlov, úprava ulice Jiráskova atd.
  • V rozpočtu je i přiměřená rezerva na nutná sociální opatření ve spojitosti s nárůstem cen energií.

Předkládáme Vám čísla z oficiálních údajů města (v milionech Kč):

Na závěr můžu jenom konstatovat, že město Benešov má zdravé finance bez dluhů a je připravené financovat svůj další rozvoj.

To byl i náš závazek, který jsme splnili.


Mohlo by Vás zajímat