Home Aktuality Novinky Finance města. Problém na obzoru.

Finance města. Problém na obzoru.

Správně sestavený rozpočet a jeho krytí je základním prvkem pro stabilní fungování a vývoj města.   Proto je velmi důležité dbát na to, aby finanční příjmy i výdaje byly správně nastaveny a vycházely z reálných potřeb a možností. Protože, pokud na nějakou oblast dáte více peněz, než jsou Vaše reálné možnosti, potom se naopak finanční prostředky v budoucnosti nedostávají.

A nyní k vývoji financí za poslední roky. Ten popírá vše, co jsme výše uvedli. Je sestaven způsobem „po mě finanční potopa“.

V čem je problém a co se odehrálo v posledních letech?

Výdaje města musí krýt nejen provozní náklady ale i vytvářet zdroje pro investice. Až do roku 2015 včetně bylo „standardem“, že na investice zbývalo cca 80 – 100 mil. Kč za kalendářní rok.  Od této doby došlo k razantní změně. Výdaje nám začaly nekontrolovaně růst. Vedení města jednoduše řečeno dává každému, o co si řekne. Skutečnost již roku 2017 je taková, že běžné příjmy již nestačily krýt provozní výdaje o 8 mil. Kč a rozpočet 2018 počítá s navýšením překročením dokonce na 16 mil. Kč. Tedy za poslední dva roky na investice nezbyla ani koruna.

Předkládáme Vám čísla z oficiálních údajů města.

V mil. Kč

Příjmy 2015 2016 2017 Rozpočet 2018
z toho běžné příjmy 372 337 413 408
Výdaje 2015 2016 2017 Rozpočet 2018
z toho provozní výdaje po konsolidaci 269 284 421 424
  2015 2016 2017 Rozpočet 2018
Rozdíl 103 53 -8 -16

 

Jak tedy vedení města toto řeší a kde bere peníze na svůj investiční rozvoj?

Jednoduchým způsobem, spotřebovává budoucnost a to následovně:

–    spotřebovává přebytky z minulých let

  • zrušilo a vyčerpalo fond oprav majetku (zde byly střádány prostředky na budoucí období)
  • převádí do spotřeby přebytky z hospodářské činnosti (převážně z bytového fondu)
  • vzalo si úvěr na 250 mil. Kč (max. míra zadlužení ze zákona o rozpočtové odpovědnosti činí cca 296 mil. Kč)

Schválený rozpočet na rok 2018 předpokládá vyčerpání všech výše uvedených mimořádných prostředků.  Proč? Jaké jsou ještě možné zdroje? Úvěr je možný pouze již cca 50 mil. Kč. Předpokládaný zůstatek financí města k 31.12.2018 dle schváleného rozpočtu je v částce cca 25 mil. Kč. To jsou náklady města na cca 21 dní.

Z čeho se budou platit investice v následujících letech?

Budeme prodávat majetek města?

Dělá toto rozumný hospodář?

Proč se to dělá?

Základem všeho je dle našeho názoru snaha „být znovu zvolen“. Tedy nechovám se jako hospodář, důležitý je okamžitý prospěch. Ale co budoucnost? Tu ať řeší někdo jiný.

Co se tedy bude muset udělat v příštích letech?

Co chceme udělat?

 

  • Provést důkladnou prověrku hospodaření města (ne dalším nesmyslným auditem, ale reálným vyhodnocením potřeb)

–    Do pěti let splatit většinu dluhů vzniklých za současného vedení

–    Sestavovat nové rozpočty jako vyrovnané, včetně vytvoření dostatečných zdrojů pro investice

 

Jsme si vědomi toho, že se jedná o obrovský úkol a navíc značně nepopulární. Budeme muset vážit každou korunu, ale jiné cesty pro město Benešov není. Přebytky jsou spotřebované a majetek prodávat nechceme a nebudeme.

 

Záměrně zde hovoříme o schváleném rozpočtu pro rok 2018 v poslední, tedy třetí verzi. V současné době je to jediný relevantní materiál pro posouzení celého roku. Nic jiného, co se týká celého roku 2018, není k dispozici. Tedy neznáme např. výhled do konce roku, předpoklad čerpání, které náklady budou nové, které naopak nebudeme financovat.

A proč se o takové jednoduché a logické věci zmiňujeme? Z jednoduchého důvodu. Plány a realita je u současného vedení jako den a noc. Ale to není námět na tento článek ale na román.

 

Machulda Luboš


Mohlo by Vás zajímat