Home Aktuality Novinky Jak ovlivňuje válka na Ukrajině školství a bytovou situaci v Benešově

Jak ovlivňuje válka na Ukrajině školství a bytovou situaci v Benešově

I našeho města se pochopitelně týká válka na Ukrajině. Rovněž do Benešova přicházejí uprchlíci a v běžném životě se s nimi potkáváme. Státní instituce, kraje, obce a města, v neposlední řadě neziskové organizace i řada soukromých subjektů se jim snaží vytvořit podmínky k životu, hledají se cesty k finanční a materiální podpoře, ubytovací kapacity, nouzové bydlení nebo alespoň dočasná nouzová přístřeší. V rezortu školství se řeší přijímání ukrajinských žáků a studentů do našich škol, zdravotnictví hledá cesty, jak své kapacity rozšířit na pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, neboť mezi příchozími je řada lidí se zdravotními problémy.

Nejistota obsažená v poslední větě se v Benešově týká zejména dvou oblastí – školství a bytové problematiky. Na vysvětlenou k tomu podáváme tuto informaci:

Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol mají pokyn vydávat rozhodnutí o přijetí ukrajinských dětí ke vzdělávání až po ukončení zápisů do prvních tříd (u základních škol 6. a 7. dubna, u mateřských škol 3. a 4. května). Odpovídá to lhůtě, kterou mají občané Ukrajiny pro zahájení povinné školní a předškolní docházky, což je 90 dnů od jejich příchodu a registrace. Do této doby budeme zajišťovat (a už zajišťujeme) pro ukrajinské děti aktivity prostřednictvím několika městských i dalších organizací a spolků.

Město Benešov má ve svém majetku přibližně 1800 bytů. Pro uprchlíky jsme připravili a odpovídajícím způsobem vybavili 8 bytů sociálního charakteru, o které je mezi našimi občany malý zájem a jsou už delší dobu prázdné. Kromě toho nabízíme další 4 standartní byty, které byly v nedávné době uvolněny a ještě nebylo započato s jejich rekonstrukcí. Nabídka volných bytů pro občany, která je pravidelně několikrát do roka zveřejňována na úřední desce města, pokračuje standartním způsobem. Pokud se v budoucnosti geopolitická situace výrazně nezkomplikuje, budeme podobně v dalším období nabízet a přidělovat další uvolněné byty, jako to děláme podle našich současných pravidel každoročně.

Možná budeme nuceni poskytnouti další ubytovací kapacity jako nouzová přístřeší, zde máme na mysli vybrané tělocvičny apod. Tím mohou být dotčeny sportovní i některé další aktivity. Toto vše nám ukáže další vývoj.

V řadě činností našeho současného života se bude nutné trochu omezit. Věřme, že tak přispějeme k podpoře těch, kteří pomoc skutečně potřebují, z nichž mnozí už nemají své domovy, ztratili někoho ze svých blízkých nebo je válka v jejich zemi zasáhla jinak.

Mgr. Zdeněk Zahradníček


Mohlo by Vás zajímat