Home Aktuality Novinky Kdy bude ustavující zastupitelstvo?

Kdy bude ustavující zastupitelstvo?

Vážení občané,

po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí je každá obec povinna ve stanovené lhůtě svolat ustavující zastupitelstvo. Tato lhůta je vymezena dvěma zákony:

  1. Podle § 60 zákona č. 291/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění existuje možnost podat návrh na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta, čímž se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.
  2. Podle § 91 zákona č. 128/2000 S. o obcích v platném znění ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

Ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva města Benešov bylo původně plánováno na středu 31. října 2018.

V posledním dni lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování byl tento návrh podán. Důsledkem toho je, že je nutno vyčkat na rozhodnutí soudu a teprve poté svolat ustavující zastupitelstvo. Dojde tedy s největší pravděpodobností k posunutí ustavujícího zastupitelstva na pozdější termín. O tomto termínu budeme občany včas informovat.


Mohlo by Vás zajímat