Home Aktuality Novinky Lípy města Benešova – Alej roku 2018

Lípy města Benešova – Alej roku 2018

Lípy města Benešova – Alej roku 2018
 
Jedním ze dvanácti stěžejních bodů, které jsme zdůraznili v našem zkráceném volebním letáčku “Chceme x Nechceme”, je negativní postoj k jakékoli manipulaci s lípami na Masarykově náměstí. Rovněž jsme tam slíbili, že nebudeme klamat voliče. Občané nám již dříve a následně i v komunálních volbách dali výrazně najevo názor podobný. Volby jsme vyhráli, takže bude na čase prosadit dané sliby. Mandát máme v ruce a důvěra voličů nás k tomu zavazuje.
Jak mnozí z vás jistě sami pochopili a jak jsme podrobně popsali v článcích na webu i na FB profilu VPB, v Benešově se pod praporem vedení města 2016-2018 rozjela mohutná kampaň proti oválu lip v zájmu prosazení jakési revoluční přestavby celého náměstí. Název onoho projektu zněl “Náměstí města Benešova” a už znění zadání letos uspořádané architektonické soutěže předurčovalo, že stromy jsou nežádoucí. Porotou vybrané vítězné řešení tak spočívá v přesazení poloviny lip do západního pásu na náměstí, což by byl pro město a pro realizátora drahý technologický oříšek a pro přemístěné lípy fatální ohrožení, reálně se projevující jejich významným poškozením nebo spíš postupným chřadnutím a úhynem. Pro nás jako pro lidi by se odhalením zbylé holé většiny plochy náměstí nešťastně vytvořil nežádoucí a nepřijatelný tzv. tepelný ostrov.
Nynější nové zastupitelstvo s naším již dojednaným budoucím koaličním vedením je zvoleno na 4 roky, tedy do příštích komunálních voleb. Lípy se ale sázejí přinejmenším na 100 let, přičemž tyto jsou teprve zhruba třicetileté. My jsme sice vyhráli, ale o lípách se to s naprostou jistotou v delší perspektivě tvrdit nedá.
K občanské podpoře ochrany ohrožených stromořadí slouží už 7 let celostátní internetová anketa Alej roku, kterou pořádá známý ochranářský spolek Arnika. Proto i my jsme se rozhodli naše lípy do této hlasovací soutěže přihlásit. Nejen pro nás jsou neodmyslitelnou součástí Benešova, kterou významně ohrozily plány na překopání prostoru náměstí, tudíž v reakci na zmíněnou chystanou akci soutěžíme pod názvem “Lípy města Benešova”.
Jakožto nastávajícímu vedení města nám jistě nepřísluší pořádat petici za lípy, neboť nyní budou zcela v naší gesci, navíc nás teď čeká spousta jiných závažných úkolů. Přesto v zájmu budoucnosti prosíme zastánce a příznivce ohrožených lip, aby každý z nich projevil svůj názor a vyjádřil postoj právě hlasem v anketě o Alej roku 2018. A aby pokud možno také věc šířil, sdílel a informoval o soutěži své názorově blízké přátele lip. Naše stromořadí může totiž dlouhodobě obstát jedině s podporou veřejnosti. Bude-li hlasů dost, máme šanci dosáhnout na krajské nebo dokonce i na celostátní vítězství. To by byl silný argument pro podporu našich lip na pořádně dlouhou dobu a nepochybně by to znamenalo i dobré jméno pro Benešov. 🙂
 
Raději upozorňujeme, že internetové hlasování, které UŽ PROBÍHÁ, a to do 4.1.2019, je v rámci fair play trochu komplikované a webové stránky Aleje roku někdy drhnou, takže se nenechte se odradit a hlasujte prosím zde:

Mohlo by Vás zajímat