Home Aktuality Novinky Náš kandidát s č. 2 se představuje – rozhovor s mgr. Zdeňkem Zahradníčkem

Náš kandidát s č. 2 se představuje – rozhovor s mgr. Zdeňkem Zahradníčkem

  • Co vás jako dlouholetého ředitele benešovského gymnázia přivedlo do politiky?

Ředitelem gymnázia jsem byl od roku 1990 a o vstupu do komunální politiky jsem zpočátku vůbec neuvažoval. Až v roce 2006 mě přemluvili kamarádi, spolu jsme pak založili benešovskou Volbu pro město. Po volbách konaných v roce 2006 jsem se stal členem Zastupitelstva města, jímž jsem dodnes. V roce 2010 jsem se stal členem Rady města a v období říjen 2014 – leden 2016 jsem byl místostarostou.

  • V čem vidíte veřejné a politické problémy obce? Jaké je podle Vás jejich řešení?

Hlavní problém je v tom, že za posledních 6-7 let je Zastupitelstvo města výrazně polarizováno, vztahy mezi koalicí a opozicí jsou velmi chladné, ve znamení vzájemné nedůvěry a osočování. Řešení nevidím, snad se situace změní po letošních komunálních volbách.

  • Jaké klady a zápory vidíte na práci současného vedení benešovské radnice?

Kladem je jednoznačně podpora školství, sportu a kultury. Proti způsobu této podpory mám sice určité výhrady – je víceméně nahodilá, postrádá systém, měla by být více koncepční a promyšlenější, ale je pravdou, že nemalé finanční prostředky včetně investic do těchto oblastí jdou. Naopak největším trnem v oku je mi již přijatý úvěr 250 mil. Kč, který výrazně zatíží rozpočet města a sníží jeho investice na mnoho let. Nesouhlasím ani se záměrem vybudovat v areálu bývalých Táborských kasáren velký zábavní park.

  • Jaké jsou podle Vás vztahy uvnitř uskupení Volba pro město, jehož jste členem? Jsou tyto vztahy stále od roku 2006 podobné, nebo se výrazně v čase nějak proměnily?

Naše volební seskupení se od počátku vyznačovalo snahou co nejvíce posunout město a zpříjemnit život jeho občanům. Jeho členové jsou velmi iniciativní, tvořiví, zajímají se intenzivně o problémy Benešova a hledají jejich řešení. Jsou mezi námi odborníci na různé oblasti – výstavbu a urbanismus, dopravu, bytovou problematiku, sociální služby a zdravotnictví, školství a sport atd. Vztahy mezi námi jsou od samého počátku naprosto korektní, navzájem se respektujeme. Diskuze nad jednotlivými problémy jsou mnohdy velmi bohaté, ale vždy se snahou dobrat se co nejlepšího závěru. Ačkoli se pochopitelně personální složení v průběhu let mění, tak v tomto smyslu se od počátku naší existence nezměnilo nic. Jedinou změnou je, že jsme do našeho názvu doplnili jméno našeho města, od letoška jsme tedy Volbou pro Benešov.

 


Mohlo by Vás zajímat