Home Aktuality Novinky Náš kandidát s č. 3 se představuje – rozhovor s mgr. Petrem Jandačem

Náš kandidát s č. 3 se představuje – rozhovor s mgr. Petrem Jandačem

Co vás přivedlo do komunální politiky?

Komunální politiku velmi pečlivě sleduji prakticky v průběhu celého svého dospělého života, velkým dílem proto, že můj otec pracoval 16 let jako místostarosta našeho města. Aktivně bych chtěl vstoupit do místní komunální politiky právě letos, kdy se osobně chci podílet na změně způsobu řízení Městského úřadu. Změnou způsobu řízení mám především na mysli tvůrčí a klidnou pracovní atmosféru přímo na úřadě s jasně stanovenou strategií v oblasti sociální politiky, investic atd.  Jedná se o znovuzavedení jednoho úřadu/jednoho týmu pracujícího na základě velmi korektních vztahů založených na vzájemném respektu a důvěře.

 

V jaké oblasti veřejného života ve městě byste se rád angažoval?

Rád bych se především zaměřil na údržbu veřejné zeleně. V rámci našeho města existuje stále spousta menších či větších míst, která jsou až ostudou pro nás všechny. Další oblastí je sport a především pravidla a způsob jeho financování – nastavení transparentní politiky/pravidel po otevřené diskusi se zástupci sportovních oddílů a zástupců samosprávy.

 

Jaké přednosti a nedostatky má současný Benešov?

Současný Benešov má především veliký potenciál v oblasti turismu, přivést do města stále větší počet místních i zahraničních návštěvníků s cílem strávit zde jednu a více nocí. Jednoznačným nedostatkem současného Benešova je jeho infrastruktura a to především ta dopravní. Městem probíhá stále velmi intenzivní doprava včetně nákladní. V současné době velikým nedostatkem města je absolutně nezvládnutá koordinace prací na komunikacích, která často přináší do města dopravní kolaps.

 

Co považujete za nejdůležitější pro další rozvoj města?

Jednoznačnou prioritou je právě kvalitní strategický plán rozvoje města v oblasti urbanistického uspořádání a rozvoje dopravní infrastruktury. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto plánu je dlouhodobě zdravý rozpočet s vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránkou včetně finančních rezerv s maximálním využitím dotací Evropské Unie kombinované s dalšími zdroji, v nezbytně nutném případě s bankovním úvěrem.


Mohlo by Vás zajímat