Home Aktuality Novinky “Průkazné” hospodaření současného vedení města v praxi……

“Průkazné” hospodaření současného vedení města v praxi……

Příklad „průkazného“ hospodaření

USNESENÍ č. 653-21/2018/RM ze
dne 08.08.2018

Rada města projednala a na základě hlasování 6 pro, 0 proti, 0 zdržení, 0 absence

I. schvaluje

realizaci vzpomínkové akce dne 21.08.2018 na Masarykově náměstí pořádané městem Benešov a Kulturním a informačním centrem Benešov, s.r.o., Na Karlově 2064, Benešov náklady ve výši max. 100.000 Kč, spojené s realizací akce, budou vyúčtovány v rámci provozní dotace za rok 2018

II. ukládá

Stanislavu Dvořákovi, jednateli Kulturního a informačního centra Benešov, s.r.o., zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení

Toto je usnesení rady z 8.8.2018. Podívejme se na to zblízka. Co to znamená a jaký bude průběh z hlediska financí?
Dovolím si položit několik otázek, na některé z nich i sám si odpovědět, i když řada lidí si řekne, co nás otravuje se 100 t.Kč. Jedná se ale o typový příklad toho, jak současné vedení města nakládá s financemi.

Byl předložený rozpočet?

Pokud ano, tak proč rada schvaluje realizaci a ne položkový rozpočet?

Věděla v té době rada vůbec kolik tato akce bude stát, když dává pouze horní limit a tudíž pouze rozhodla můžete utratit tolik a tolik, zabezpečte?

Co je ale horší. V usnesení rady je, že tato akce bude vyúčtovaná v rámci provozní dotace 2018. Co to znamená?

Tak například vyúčtování provozních dotací KICu za rok 2017 do současné doby zastupitelé ani členové finančního výboru zastupitelstva města neviděli. Finanční výbor již několikrát žádal o předložení. Výsledek nic. Budu se již opakovat v tom, že vedení města vydává údaje ze svých obchodních firem za „obchodní tajemství“. Čili zde přiklepli peníze a jejich vyúčtování bude asi opět „obchodní tajemství“.

Kruh se uzavírá. Jsme opět na začátku.Názor si udělejte sami. Jsem si vědom, že budu nařčen z toho, že zpochybňuji připomínku 21.srpna. Samozřejmě souhlasím s důstojným připomenutím této události, ale zároveň se mi jedná o řádné a průkazné hospodaření města a jdu do toho s tímto rizikem.

Luboš Machulda

P.S.  Za realizaci vzpomínkové akce k výročí invaze sovětských vojsk nynějšímu vedení města přesto děkujeme. I přes uvedené finanční nejasnosti a jisté organizační pořadatelské nedostatky oceňujeme, že naše radnice vůbec vzpomínku uspořádala a že se k tomuto významnému výročí nepostavila tak, jako to (ne)předvedl prezident republiky.

 


Mohlo by Vás zajímat