Home Aktuality Novinky Rada města 17.10. aneb (ne)reakce na výzvu

Rada města 17.10. aneb (ne)reakce na výzvu

Bývá slušností, že dosluhující vedení nedělá žádné podstatné kroky.

Proto i VPB,ODS,STAN i Piráti vyzvali dosluhující vedení aby se chovalo v tomto duchu .

Pro zajímavost uvádíme výpis některých zajímavých bodů z jednání rady dne 17.10.2018, tedy již 11 dní po volbách.

Názor si udělejte sami.

11) Návrh na schválení zadávacích podmínek (náměstí města Benešova) zadávací dokumentaci a výzvy k účasti na veřejné zakázce zadané v jednacím řízení „Náměstí města Benešova“, zpracované organizátorem soutěže společností CCEA, z.s., U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, IČO 265 46 370

27) Návrh na schválení dodatku č. 1 k SoD (č. p. 77, JVA architekti) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1711940 ze dne 30.10.2017 na zpracování projektu k vydání stavebního povolení „Stavební úpravy objektu č. p. 77 Na Karlově, Benešov – Základní umělecká škola – projektová dokumentace“, se společností JVA architekti s.r.o, se sídlem Lucemburská 1568/45, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 063 68 026, s tím, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1711940 ze dne 30.10.2017 bude obsahovat tyto podstatné náležitosti:

prodloužení termínu druhé fáze pro vypracování dokumentace pro provádění stavby do 11.10.2018

28) Návrh na schválení výběru dodavatele (transformace území Táborských kasáren) výběr dodavatele pro akci „Zajištění procesu transformace území Táborských kasáren v Benešově“, a to uchazeče MOBA studio s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, IČO 614 59 712, za celkovou cenu díla 1.890.000 Kč bez DPH

30) Návrh na schválení platového výměru (Blanka Zemanová) platový výměr pro Blanku Zemanovou, ředitelku Školní jídelny Benešov, Jiráskova 888, Benešov, s účinností od 01.11.2018

31) Návrh na schválení platového výměru (Jiří Kára) (pozn. manžel paní tajemnice) platový výměr pro Jiřího Káru, ředitele Školní jídelny Benešov, Dukelská 1818, Benešov, s účinností od 05.11.2018

32) Návrh na schválení výběru dodavatele (ZŠ Jiráskova – sanace suterénu) výběr dodavatele pro akci „ZŠ Jiráskova – sanace sklepních prostor kotelny, změna využití místností II“, podanou uchazečem DEV COMPANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava, IČO 476 79 620, za celkovou cenu díla 7.489.563,17 Kč bez DPH

34) Návrh na uzavření dodatku č. 2 k SoD (stavba Tyršova ulice) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1711675 ze dne 25.09.2017 uzavřené na akci „Rekonstrukce parteru Tyršova ulice“, se společností Sdružení Tyršova, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky (členové sdružení POHL cz, a.s. – o.z. Roztoky, IČO 256 06 468, a SLÁDEK GROUP, a.s., IČO 463 56 886), kterým se mění cena díla o 1.059.019,37 Kč bez DPH, tj. navýšení původní ceny díla o 3,14 %, původní cena díla včetně dodatku č. 1 činila 55.267.553,78 Kč bez DPH, celková cena díla po navýšení činí 56.326.573,15 Kč bez DPH, a to z důvodů nepředpokládaných víceprací, v rozsahu dle změnových listů, dále dodatek upravuje prodloužení termínu realizace díla do 20.12.2018

LM


Mohlo by Vás zajímat