Home Aktuality Novinky Rozhovor našeho lídra, ing. Jaroslava Hlavničky, pro MF DNES, časopis 5PLUS2

Rozhovor našeho lídra, ing. Jaroslava Hlavničky, pro MF DNES, časopis 5PLUS2

Redakce MF DNES se pro časopis 5PLUS2 obrátila na lídra naší kandidátky Ing. Jaroslava Hlavničku s následujícími otázkami – pro úplnost ke zkrácené novinářské verzi v tisku uvádíme kompletní znění rozhovoru:

 

 

  1. Jaké jsou Vaše programové priority? Na jaká témata se chcete zaměřit?

 

Snahou mou a mých kolegů z našeho volebního uskupení nezávislých sdružených ve „Volbě pro město Benešov“ je a bude harmonický rozvoj našeho města ve všech jeho oblastech s prioritou ozdravění jeho rozpočtů v jednotlivých kapitolách financování jeho provozu a investic.

Mou prioritou je pak řešení veřejného prostoru města, jeho smysluplný a koncepční rozvoj v logických souvislostech a návaznostech jednotlivých dílčích řešení. Tato řešení budou zpracována samozřejmě s respektováním územního plánu města, územních studií a regulačních plánů. S otázkou řešení veřejného prostoru pak úzce souvisí řešení dopravy ve městě, vypracování generelu dopravy se zajištěním prostupnosti cyklodopravy a její návaznosti na plánované a stávající cyklostezky regionu. V neposlední řadě pak sofistikované řízení dodávek tepla, sofistikované řízení dodávek vody, s tím pak ruku v ruce nutné investice do jejich infrastruktury s cílem dosažení lepšího hospodaření a v konečném důsledku snížení jejich cen. A protože všechno se vším souvisí, je nutné se v první řadě věnovat, jak bylo uvedeno výše ozdravění veřejného rozpočtu města.

 

  1. Proč by měli voliči dát svůj hlas Vaší kandidátce a Vám?

 

Každý volič je svébytná bytost, osobnost, a já nechávám na jejich zdravé úvaze, na jejich svobodném rozhodnutí koho volit či nevolit. Naše uskupení mělo již tu čest, že bylo obyvateli města Benešov, tím nemyslím jen obyvatele města, ale i občany jednotlivých obcí a osad patřících pod město Benešov, zvoleno do vedení radnice. Nyní je právě na voličích, aby zhodnotili naši minulou práci a dali svůj hlas pokračování námi nastolené cestě popsané v našem volebním programu k rozvoji našeho města, obcí a osad pod něj patřící.

 

  1. Co je potřeba změnit ve fungování radnice a města? Co nyní dělá vedení radnice špatně?

 

Co je třeba změnit? Na tuto část jsem již odpověděl v úvodní otázce, především

ozdravit veřejné finance, zprůhlednit hospodaření společností ve stoprocentním vlastnictví města, následně pak důsledně držet koncepci udržitelného rozvoje města, obcí a osad, věnovat se zodpovědně a důsledně jeho technické infrastruktuře a pochopit a realizovat řešení veřejného prostoru na základě schválených územně plánovacích dokumentací, etc.

 

  1. Proč jste vstoupil do politiky a od roku 2002 se jí věnujete?

 

Do politiky jsem vstoupil (dle mého názoru komunální politika není tou politikou v pravém slova smyslu, nebo alespoň ne tou politikou, která je praktikovaná v současné době), právě proto, že jsem se chtěl věnovat rozvoji řešení veřejného prostoru spolu s modernizací jeho infrastruktury a sofistikovanému řízení jeho potřeb.

 

  1. Jaké jsou Vaše koníčky, čemu se věnujete ve svém volném čase?

 

Vzhledem k tomu, že díky svému povolání mi zbývá času pramálo, snažím se jej dělit. O tom, zdaž se mi to daří nebo nedaří, to by nejlépe zhodnotila má manželka, která to se mnou vydržela již dlouhých 43 let. V minulosti jsem hrál závodně volejbal, rekreačně tenis, rád jezdím do svého milovaného koutu osady ÚN na řece Blanici, a to je tak v kostce vše.

 

  1. Věnujete se krom politiky v současné době i nějakým dalším veřejným aktivitám ?

 

Nevím, zda-li se to dá nazvat veřejnou aktivitou, ale snažím se aktivně podílet na chodu a správě našeho občanského sdružení, osady, v kouzelném koutě světa na řece Blanici.

 

odkaz na článek


Mohlo by Vás zajímat