Home Aktuality Novinky Rozhovor s lídrem naší kandidátky ing. Jaroslavem Hlavničkou

Rozhovor s lídrem naší kandidátky ing. Jaroslavem Hlavničkou

  • V letech 2010 – 2015 jste byl starostou města. Jak hodnotíte toto období?

Snažil jsem se řídit město tak, aby bylo navázáno na jeho udržitelný rozvoj nastavený za starosty Mojmíra Chromého. Provedli jsme koncepční přípravu a realizaci nutných a prospěšných akcí pro obyvatele našeho města a osad k němu přináležících.

Projektově jsme připravili výstavbu dopravního terminálu včetně parkovacího domu, revitalizaci Tyršovy ulice, výstavbu nových objektů mateřské školy Na Spořilově a Základní školy Konopišťská, veřejný prostor před školou, školkou a skautským domem v Dukelské ulici, revitalizaci ulic Zapova, Vlašimská, Ulrichova, územní studii Nová Pražská a Kavčín, nový územní plán apod. Hospodařili jsme pouze s vlastními prostředky s přispěním dotací od EU i jiných subjektů, ale bez úvěrů s rozumnou rezervou pro nenadálé situace.

 

  • Jaká je vize současného vedení města do budoucnosti, kam město směřuje? Ztotožňujete se s touto vizí, nebo máte jiný názor?

V současné době žádnou reálnou koncepci rozvoje nevidím. Kladně hodnotím skutečnost, že se pokračuje v realizaci akcí připravených akcí předcházejícím vedením města.

Současné provozní náklady města bohužel výrazně převyšují jeho příjmy, tudíž pro financování investičních výdajů města je nutné hledat jiné zdroje, v případě současného vedení úvěr ve výši čtvrt miliardy. S tím se nemohu smířit, to je velmi problematický přístup vedoucí, však víte kam..

 

  • V čem vidíte současné problémy obce? Jaké je podle Vás jejich řešení?

Jde ve své podstatě o veřejné problémy, tedy o věci, které jsou nutné pro rozumný rozvoj města ve všech oblastech, které spravuje a které může jeho vedení svými rozhodnutími ovlivnit, pro rozvoj veřejného prostoru města, který užívají jeho obyvatelé.

A jejich řešení?

Jsou dva možné způsoby: jedním z nich je racionální dohoda nad problémy města v jeho nejvyšším orgánu, kterým je zastupitelstvo. Pokud tato dohoda není možná (a je vždy přehlasována „demokratickou“ většinou), nastupuje pak už jen druhá možnost  a to jsou letošní volby, kdy voliči zhodnotí, zdaž cesta současného vedení je správná a přináší jim uspokojení pro jejich život ve městě.

 

  • Myslíte si, že v Benešově existuje občanská identita – určitá hrdost, vědomá a otevřená příslušnost občanů k Benešovu?

Tato otázka je objektivně subjektivní. Například pro mne, který se v Benešově narodil a s malou odmlkou tu žije celý život, platí: ano, jsem Benešákem (nebo Benešovákem?), ale nevím, zda to platí obecně.

Otázkou samozřejmě je, po jaké době se člověk stává Benešákem. Někdo se jím nestane za celý život, ač se zde narodil, na druhé straně jsou „náplavy“, které se cítí Benešáky a jsou ochotni pracovat pro dění ve městě. Zkrátka a dobře – ne každý obyvatel Benešova je Benešák, ale může to platit i opačně. Určitě v našem městě žijí lidé s občanskou identitou, ale kolik nás je, toť opravdu těžká otázka.

 


Mohlo by Vás zajímat