Home Aktuality Novinky Toto je vůdce silného týmu?

Toto je vůdce silného týmu?

Vzhledem k tomu, že volební kampaň vrcholí a současný městský lídr se nám na billboardech představuje jako silný šéf silného týmu, bychom rádi připomněli, jak se taková “síla” ve skutečnosti projevuje. Některým občanům mohlo níže popsané extempore uniknout, proto pokládáme za nezbytné si na něj vzpomenout. Pro nás to totiž bylo nezapomenutelné.

Vloni dne 22.11.2017 proběhlo zasedání ZM BN, kde po autoritativních, manipulačně vyzrálých promluvách z úst starosty Benešova Petra Hostka o tom, že jsou v opozici slušní lidé, ke konci schůze dostal prostor náš zastupitel Tomáš Podhola. Ten přednesl výrazný, ale zcela civilizovaný diskuzní příspěvek, kritizující postupy současného vedení a jeho jednání, zejména s opozicí, nabádající zejména ke slušnosti a k nápravě.

Odpověď, které se mu od starosty dostalo, mnohým vyrazila dech. Níže uvádíme odkaz na zvukový záznam, ale zde nabízíme doslovný přepis:

“Teď mně to vemte jako bývalýho vojáka a hlavně bývalýho boxera – to je rána pod pás, kterou v tuto chvíli, kdybych se ocitnul v ringu, vám vrátím takovým způsobem, že první ranou usmrtím, druhou ranou hanobím mrtvolu!”

 

Takový skandální výrok sám o sobě každého soudného člověka přinejmenším zarazí, přesto si dovolíme doplnit k němu pár slov. Byl uvozen v podmiňovacím způsobu, čímž je pravděpodobně trestně nepostižitelný. S podivem zůstal zcela nepovšimnut jakýmkoli médiem, což je vlastně také zajímavé. Ale především je na zcela opačném pólu vůči tomu, jak jednala předcházející vedení radnice i jak zněla ona kritika, která vyvolala tuto reakci.

 

Zbývá se jen na základě znění výroku s ohledem na starostův příměr zeptat:

 

Není vyhrožování vraždou trestný čin?

Není snad hanobení lidských ostatků odporná patologická duševní úchylka?

Ve kterém boxu se plánovaně usmrcuje?

Která armáda světa, tedy hlásíme-li se stále ještě k demokratickým režimům a k mezinárodním konvencím, připouští hanobení mrtvol?

 

Ano, jistě, výrok padl po únavném čtyřhodinovém jednání. A je nutno dodat, že na následujícím ZM zazněla omluva, ta ovšem byla pronesena až na výslovné vyžádání atakovaného, kdy starosta reagoval nejprve s podivem a s nevelkým pochopením, kdo že by se měl omlouvat a za co, načež po citaci počátečních slov jeho dvou hrozeb řekl, že se “upřímně omlouvá”.

Ať čtenář sám posoudí, je-li takováto omluva lidsky dostatečná. A hlavně, jsou-li takové, i když “jen podmíněné” hrozby, pronesené veřejně, k tomu na fóru zastupitelstva okresního města osobou, která zasedání řídí, zde dokonce starostou města, vůbec pochopitelné nebo jakkoli omluvitelné.

Pokud by snad někdo argumentoval tím, že o nic nejde, že se jednalo o pouhý žert, je  nezbytné mu připomenout, že bylo v historii už dost politických vůdců, jejichž velkohubá slova zpočátku nikdo nebral vážně.

 

Zde je možné si poslechnout originální zvukové záznamy:

ZM 22.11.2017, rozmezí přibližně 4:02:50 až 4:07:56

ZM 13.12.2017, rozmezí cca 3:34:50 až 3:36:40


Mohlo by Vás zajímat