Home Aktuality Novinky Velká neznámá města Benešov

Velká neznámá města Benešov

Jako velký úkol v novém volebním období bude stát před novým vedení radnice odtajnění hospodaření nových obchodních společností Kulturní a informační centrum s.r.o. a Městská sportovní zařízení s.r.o.

V čem je problém?

Z nepochopitelných důvodů (alespoň pro nás) jsou – dle rozhodnutí současné většiny v zastupitelstvu – veškerá ekonomika i chod těchto organizací v zásadě tajné. Prý obchodní tajemství.

Proč zrovna obchodní tajemství? Toto zdůvodnění  je samozřejmě nesmysl. Jsou to organizace, které mají v Benešově na své činnosti monopol, nikdo a nic je nemůže ohrozit. Pouze samy sebe můžou přivést do problémů.

Co tedy nevíme:

  • Od zřízení obchodních společností nebylo zveřejněno hospodaření. První údaje si budeme zjistit v obchodním rejstříku až ke konci roku, do kdy musí být ze zákona zveřejněny údaje za rok 2017 (tedy až s cca 2 letým zpožděním). Pokud je někdo na obchodní rejstřík dá. Do současné doby tak neučinili, i když výsledky za roky 2016 a 2017 jsou dávno hotové. Proč?

Co víme:

  • Takto velký majetek kontroluje pouze pár lidí. Jenom základní jmění těchto společností činí 351 mil. Kč.
  • Dozorčí rady nejsou doposud zřízeny. O obsazení opět rozhoduje současné vedení a většina v zastupitelstvu
  • Finančnímu výboru a zastupitelům nejsou předkládány žádné materiály, i když si je vyžadují.
  • Jediné, co víme z hospodaření, je to, že v roce 2017 činily provozní dotace do těchto dvou společností cca 49 mil. Kč a v roce 2018 dle schváleného rozpočtu budou minimálně cca 36 mil. Kč. Tyto částky odsouhlasilo současné vedení přes odpor opozice. Ale neznáme, jak bylo s touto provozní dotací naloženo. Znáte odpovědného hospodáře, který dá desítky miliónů a při kontrole se spokojí s tvrzením, že jejich použití je obchodní tajemství?

 

Co uděláme:

  • Zveřejníme veškeré údaje, týkající se těchto společností, za roky 2016, 2017 a 2018
  • Účetnictví těchto společností bude následně pravidelně zveřejňováno
  • Každá koruna bude prokazatelně doložena
  • V dozorčích radách těchto společností bude mít opozice většinu
  • Po důsledné kontrole nevylučujeme personální změny

 


Mohlo by Vás zajímat